2e spoor arbeidsintegratie

Heeft u een langdurig zieke medewerker die zijn/haar oude functie niet (goed) meer kan uitoefenen als gevolg van ziekte dan verplicht de wet de werkgever een 2e spoortraject voor de medewerker te starten als re-integratie in de eigen functie binnen het eerste jaar niet van de grond komt. Reestmond kan dit voor u begeleiden. Onze expertise en de diversiteit aan werksoorten  maakt dat bij ons goed inzichtelijk te maken is waar eventueel nog arbeidsmogelijkheden liggen. Samen met de medewerker kijken we naar deze mogelijkheden met als doel het vinden van passend werk en uiteindelijk herstel. De medewerker kan zijn mogelijkheden ontdekken en weer deelnemen aan het arbeidsproces. Als werkgever voldoet u op deze manier aan uw re-integratieverplichting, twee vliegen in één klap.