Sociale activering

Wij bieden trajecten gericht op sociale activering. Sociale activering wordt ingezet om de aanwezige kwaliteiten en mogelijkheden van mensen te vergroten. Het gaat dan om mensen die al geruime tijd niet meer deelnemen aan de arbeidsmarkt en dus een flinke afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Mogelijke doelen kunnen zijn het opdoen van arbeidsritme en het eigen maken van werknemersvaardigheden of sociale vaardigheden.
Bij Reestmond kunnen mensen ontdekken waar hun kwaliteiten, mogelijkheden en talenten liggen.